Huisregels


Om te zorgen dat alles steeds gesmeerd verloopt, kan je hier een paar richtlijnen terugvinden over wat mag en niet mag in de opera. Lees ze even rustig door om verwarring te voorkomen tijdens je operabezoek.

Mobiele telefoons dienen tijdens de voorstelling uitgeschakeld te zijn.

Het maken van opnames in de zaal (beeld of geluid) is niet toegestaan.

De Vlaamse Opera behoudt zich het recht voor om geluids- of beeldopnames te maken van evenementen in aanwezigheid van bezoekers.

De deuren van de zaal worden pas een half uur voor aanvang van de voorstelling geopend.

Na aanvang van de voorstelling mag de zaal niet meer worden betreden. Laatkomers worden opgevangen door het zaalpersoneel en kunnen de voorstelling vanaf een monitor volgen. Bij de eerste geschikte onderbreking worden zij onder begeleiding van het zaalpersoneel de zaal binnengelaten.

Na het verlaten van de zaal tijdens de voorstelling mag onder geen beding de zaal terug betreden worden zonder de strikte aanwijzing van het zaalpersoneel.

Kaarten zijn enkel geldig voor de plaats die is toegewezen. Het veranderen van zitplaats naar een hogere prijscategorie vlak voor of tijdens de voorstelling is niet toegestaan, tenzij bijbetaald wordt.

Indien gevraagd, dient te allen tijde het plaatsbewijs getoond te kunnen worden om de geldigheid ervan te kunnen toetsen.

Aanwijzingen van het zaalpersoneel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Kaarten worden niet terugbetaald noch geruild, tenzij een voorstelling geannuleerd wordt.

Alle informatie en prijsopgaven die door de Vlaamse Opera of derden zijn gecommuniceerd, zijn vrijblijvend.

Het betreden van onze operagebouwen is op eigen risico. De Vlaamse Opera is niet aansprakelijk bij eventuele incidenten of ongevallen.

Adresgegevens van bezoekers worden uitsluitend gebruikt ter promotie en informatie van de activiteiten van de Vlaamse Opera. Het beheer van de gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het is niet toegestaan goederen en informatie van derden te verspreiden of verkopen en etenswaar, alcohol en drugs mee het operatheater in te brengen.

(Huis)dieren zijn niet toegestaan in de operatheaters.

Roken is in beide operatheaters niet toegestaan.

Gebruik van de vestiaires in de Vlaamse Opera is verplicht en gratis.

Personen met een handicap (rolstoelgebonden of blinden) genieten van een korting van 50% op operavoorstellingen en concerten. We vragen om bij de reservering te vermelden of we bijzondere assistentie moeten voorzien. In Gent gaat er een lift tot op de eerste verdieping, in Antwerpen tot helemaal bovenaan, op de 5de verdieping. De rolstoelplaatsen situeren zich, zowel in Antwerpen als in Gent, enkel op de parterre.

Blindegeleidehonden zijn welkom, maar we vragen mensen met een blindegeleidehond om kaarten via het bespreekbureau te bestellen en onze medewerkers op de hoogte te stellen.