Reactie Vlaamse Opera op mededeling Schauvliege

Geplaatst op 3 mrt 2011

Reactie Vlaamse Opera op mededeling Schauvliege

Op een allereerste vergadering tussen de raden van bestuur van de Vlaamse Opera, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en het kabinet Cultuur heeft Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege meer toelichting gegeven bij haar integratieplannen van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.

In dit dossier heeft de Vlaamse Opera zich de voorbije maanden steeds constructief en open opgesteld.

Dit project kan immers enkel slagen als het niet gebaseerd is op een louter bureaucratische besparingsmaatregel maar vanuit een sterk ontwikkelde artistieke visie voor zowel opera als ballet.

Dit artistieke project vraagt twee partners die op een constructieve manier hun schouders onder dit plan zetten. De laatste maanden echter werd de Vlaamse Opera meermaals in de nationale en internationale media geconfronteerd met een Koninklijk Ballet van Vlaanderen dat zich uiterst negatief heeft uitgelaten tegenover de Vlaamse Opera en de integratieplannen.

Het is dan ook onze bezorgdheid dat de verdere gesprekken gebeuren op een basis van vertrouwen en met een duidelijk artistiek doel waarbij beide organisaties kunnen groeien.

De Vlaamse Opera kan jaar na jaar uitstekende artistieke en zakelijke resultaten voorleggen en heeft de laatste twee jaar zowel nationaal als internationaal haar reputatie nog versterkt. Desondanks wordt de Vlaamse Opera naar de toekomst toe geconfronteerd met een structurele onderfinanciering. We moeten dan ook opletten dat deze toekomstige organisatie de slagkracht en positieve ontwikkeling van de Vlaamse Opera niet ondermijnt.

“De Vlaamse Opera zal als grootste culturele instelling van Vlaanderen haar verantwoordelijkheid in dit dossier blijven opnemen - en dit zeker ten overstaan van al haar werknemers – en wil de gesprekken met de minister en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen op een constructieve manier verder zetten om de nieuwe structuur verder te definiëren,” aldus intendant Aviel Cahn.


NIET VOOR PUBLICATIE: Voor meer inlichtingen kan je terecht bij persverantwoordelijke Wilfried Eetezonne | weetezonne@vlaamseopera.be | 0032 (0)3/202 10 07 | 0032 (0)495/21 53 49