Giften

Waarom een gift helpt

Opera is een arbeidsintensief totaalspektakel waar verschillende artistieke uitingen samenkomen. Subsidies en een sterke ticketverkoop alleen kunnen de werking niet vrijwaren.

Jouw vrijgevigheid is nodig om ook de volgende generaties te kunnen samenbrengen, inspireren en begeesteren met deze complete kunstvorm. Dergelijke giften besteden wij aan:

  • Het brengen van hoogstaande en nieuwe producties
  • Operaeducatie voor jong en oud
  • Programma’s voor jong muzikaal en vocaal talent
  • Wereldcreaties door hedendaags talent
  • Grootschalige publieksactiviteiten

Praktisch

Vanaf welk bedrag is een gift fiscaal aftrekbaar?

Elke gift vanaf € 40 per jaar is fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt een fiscaal attest op naam van de titularis van de rekening vanwaar de bijdrage werd gestort in de loop van de maand maart volgend op het jaar van de betaling van je gift.

Belastingsvoordeel

Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf €40.

Hoe te geven?

Overschrijving

Giften mogen gestort worden op het speciale giftenrekeningnummer, graag met de vermelding ‘gift’ en je naam:
IBAN: BE 38 3751 1172 3972
BIC: BBRUBEBB

Spreiding van giften

  • Het totale bedrag kan gespreid worden.
  • Je kan je gift niet vergeten.
  • Als het totale bedrag van je giften € 40 of meer bedraagt, ontvang je automatisch een fiscaal attest.
  • De opdracht kan op elk moment worden gewijzigd of stopgezet.
  • De Vlaamse Opera kan op druk- en portkosten van herinneringsbrieven besparen.

Gelieve dit formulier te downloaden en volledig ingevuld terug te bezorgen aan de Vlaamse Opera, t.a.v.

Inge Ann Vekeman
Van Ertbornstraat 3
2018 Antwerpen

Contact

Dienst sponsoring en fundraising

Inge Ann Vekeman
manager sponsoring services
Van Ertbornstraat 8 / 2018 Antwerpen
Tel 03 202 10 11
Schouwburgstraat 3 / 9000 Gent
Tel 09 268 10 11
giften@vlaamseopera.be