Hoe Vriend worden?

Aanmelden als Vriend

U wordt lid door u in te schrijven via onderstaand mailadres en uw ledenbijdrage over te schrijven op de Vriendenrekening:

IBAN BE 13 4111 1021 5139 BIC KREDBEBB
met vermelding van ‘Lidmaatschap + categorie + uw naam’

Wij sturen onmiddellijk een bevestiging mét uw lidkaart(en). U bent ook meteen opgenomen in onze distributielijsten, zodat u geen enkele communicatie hoeft te missen. Het lidmaatschap van de Vrienden geeft geen recht op fiscale aftrekbaarheid. Uw rechtstreekse gift aan de Vlaamse Opera wél.

Voor alle informatie over de Vrienden van de Vlaamse Opera kan u terecht bij onze coördinator:

Laura Janssens / 03 202 10 77 / vrienden@vlaamseopera.be

Types Vrienden

U kunt kiezen uit deze categorieën:

  • Jonge Vrienden (<30): €25 solo / €40 duo
  • Vrienden: €55 solo / €90 duo
  • Steunleden: €250 / duo
  • Beschermleden: €500 / duo

Het lidmaatschap bij de Vrienden loopt synchroon met het speelseizoen van de Vlaamse Opera, dwz van september tot juli.

Lees meer